Skočiť na obsah Skočiť na menu

Sieť

Sieť    Vo všeobecnosti sa termín sieť odvoláva na určité prepojené body alebo systémy. Tieto systémy a body môžu samozrejme pochádzať z rôznych oblastí spoločenského života (napr. telekomunikácie, doprava,...). V bežnom živote rozumieme pod pojmom sieť aj napr. rybársku sieť, pavučinovú sieť, atď.

siet siet siet siet
© 2007 Skupina č. 4 :: Tento projekt vznikol ako školské dielo podľa § 51 zákona č. 618 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Validné CSS 2.0 a XHTML 1.0 Strict