Vyberte si kategóriu:

  Kategória A
Kolo 1 (Riešenia)
Kolo 2 (Riešenia)
Kolo 3 (Riešenia) Experimentálna úloha (Riešenie) (Protokol)
Texty v maďarskom jazyku
Kolo 1
  Kategória B
Kolo 1 (Riešenia)
Kolo 2 (Riešenie)

Kolo 1
Kolo 2
  Kategória C
Kolo 1 (Riešenia)
Kolo 2 (Riešenie)

Kolo 1
Kolo 2
  Kategória D
Kolo 1 (Riešenia)
Kolo 2 (Riešenie)

Kolo 1
Kolo 2
  Kategória E, F, Archimediáda
Kolo 1: E, F, G, Riešenie E, F
Kolo 2: E, F, Riešenie E, F
Kolo 3: E, (Riešenie)

Kolo 1 E, F, G
Kolo 2 E, F
Kolo 3 E

Pokyny Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády pre: Stredné školy, Základné školy